Categoria: Ud1. Projecte

Ud1. Contacontes

star-tigres-jpeg 10estrelles-jpeg 8-corones-jpeg clash-royale-jpeg photogrid_1482254781788 photogrid_1482255043102 photogrid_1482255259627

3214

Anuncis

UD1. Estatuts.

  1. Exemples del curs passat:

Estatuts de la cooperativa Coopekids

Estatuts de la cooperativa Coopfrogs

2. Ens hi posem????

a)  Utilitzant la tècnica del llapis enmig: cada un va anotant al foli les normes que cregui oportunes, després el portaveu de cada grup les llegirà i la mestra les anirà escrivint a la pissarra. Procurarem no repetir el que ja tenim anotat.

El secretari de la cooperativa passarà a net el que s’ha acordat.

IMG_0491.JPG

Tots els socis de la cooperativa CART han aprovat i signat aquests estatuts.

Aquest és el carnet de soci:

carnet soci