Categoria: Ud2. Matemàtiques

UD2. Embalatge

Aquí teniu alguns exemples per a embalar els nostres productes:

http://www.icape.es/images/EME/cooperativa/Plantillesenvasiembalatge.pdf

Si voleu, podeu cercar més exemples a internet.

Així han quedat les nostres:

IMG_1851.JPG

IMG_1848.JPG

IMG_1846.JPG

Anuncis

UD2. 2ª festa d’aniversaris.

Les receptes que vàreu presentar són exquisites.

Les escollides són:

cocktail de gambes (projecte: mars i oceans)

kebab (projecte: deserts)

pollastre amb gambes i arròs (projecte: pols)

vaixell de fruites (projecte: selves)

Redactau la llista de la compra. Suposam que serem 48 a dinar.

A continuació et detallem els ingredients.

Ud2. Continguts prova matemàtiques

  1. Fer una factura, similar a les que hem fet a l’aula. Saber afegir IVA o rebaixar el tant per cent donat.

2. Numeració:

a) Nombres naturals: fins a les centenes de milió

Nombres decimals: fins a les centèsimes

Canvi d’unitats. arrodonir, descompondre…

b) Fraccions. Pasar una fracció a nombre decimal o natural

Representar fraccions

3. Saber interpretar un gràfic 

4. Mesures de longitud, capacitat i pes

Taula de mesures

Saber explicar cada una de les unitats

Canvis d’unitat utilitzant la taula

Ud2. Com etiquetam els productes de la cooperativa???

ACTIVITAT 1

Entra en algun dels departaments i fixa’t en la informació que es dóna del producte que es vol vendre:

https://www.amazon.es/

En petit grup treis conclusions del què creis indispensable que heu de fer constar a les vostres etiquetes.

Una vegada hagueu tret conclusions en gran grup, cada un podrà elaborar l’etiqueta d’un dels productes de la cooperativa.

ACTIVITAT 2

Simula la compra d’alguns productes. Emplena la taula:

AMAZON.JPEG

Si voleu veure exemples d’altres cooperatives, visitau la pàgina:

http://www.icape.es/images/EME/3TALLERETIQUETATGEIENVASAT.pdf

Bones idees!!! Aquestes són les nostres:

IMG_1886.JPG

IMG_1887.JPG

FullSizeRender.jpg