Categoria: Ud3. Compte enrere

UD3. Jugam amb l’energia

IMG_20170524_131811IMG_20170524_131821IMG_20170524_131845IMG_20170524_131858IMG_20170531_130649IMG_20170607_132149IMG_20170607_132202IMG_20170607_132225IMG_20170607_132237

Anuncis

UD3. LLENGUA CATALANA

ACTIVITATS DE REPÀS

  1. Escolta la mestra i digues quin tipus de text és en cada cas
  2. Defineix i posa exemples:

a) paraules compostes

b) manlleus

c) sufixos

3. Analitza sintàctica i morfològicament:

Na Maria i en Miquel són molt espavilats.

Els alumnes de 5è estudien l’examen  de català.

3. Què és per a tu la poesia?

UD3. Avaluació llengua catalana

Activitats similars a les que hem anat fent durant el trimestre. Continguts:

  • Les paraules

Relacions de significat (pàg. 19)

Formació de lèxic (pàg. 22)

Reconeixement de les categories gramaticals estudiades: nom, adjectiu, verb, determinant ( pàg. 23 a 37)

Les síl·labes. Accentuació (pàg. 45, 46, 47, 48)

  • Les frases

Anàlisi sintàctica (pàg. 61). 

  • Els textos

Reconeixement de tipologies textuals estudiades: textos narratius (llegenda, conte, rondalla), textos descriptius, textos instructius, textos informatius (notícia), textos literaris (poesia), textos legals (pàg. 63 a 72)

UD3. REPASSAM ACCENTUACIÓ

  1. Separa en síl·labes:

caixa, llibre,  elements, satisfactori, llàstima, goig, carnissera, contratemps, samarreta.

2. Quan s’accentuen les paraules planes?

 

3. Accentua les paraules planes que ho requereixin:

avioneta, domestic, musics, flautista, examen, examens, pota, ultim, ploma, escriptori, aniversari

4. Classifica les paraules i accentua-les, si cal:

llarga, pingui, enumeracio, alfabetica, elastic, ultima, estupida, logic, feliç

1

 

5.  Corregeix:

faltaven dues setmanes per al seu aniversari i n’Antonia va decidir que volia que li regalessin una raqueta de tennis el pare va intentar convencer-la que seria mes logic demanar una altra cosa perque de raquetes ja en tenia dues pero n’antonia que es una nina d’idees clares es tapava les orelles el dia del seu aniversari li van regalar una raqueta fantastica que va afegir a la seva col·leccio mirau, va dir son les raquetes milllors del mon.

 

 

 

 

 

UD3. Matemàtiques. 3ª AVALUACIÓ

ACTIVITATS SIMILARS A LES QUE HEM ANAT FENT A L’AULA:

1. Nombres i operacions:

suma, resta, multiplicació i divisió de nombres naturals i decimals

suma i resta de fraccions, fracció d’una quantitat (de)

percentatges

operacions combinades, jerarquia de les operacions

multiplicació i divisió per 10, 100, 1000

2. Problemes (coses de cada dia)

3. Mesura. Taules i operacions derivades

4. Geometria (edició matmania apartat geometria): Ja avaluat

5. Tractament de la informació: ja avaluat a partir de les activitats de la cooperativa.