Categoria: Ud6. Matemàtiques

DARRERES FEINES PENDENTS

 

 1. PROJECTE: LA NOSTRA ESCOLA, AHIR I AVUI.  7 de juny
 2. LLIBRE DE LECTURA OBLIGATÒRIA (6è B CATALÀ, 6è A CASTELLANO).  31 de maig
 3. POESIA. TEXT i DIBUIX. 25 de maig
 4. EXAMEN DE CATALÀ (25/05/2018). CONTINGUTS. CONSULTAR MOTMANIA:
 • Història de la llengua catalana. LÍNIA DEL TEMPS. ACLARIMENTS.
 • Anàlisi sintàctica i gramatical. ESQUEMA PÀG. 61 I ACTIVITATS
 • Categories gramaticals (MAPA CONCEPTUAL PÀG 43- REPASSAR ADVERBI (PÀG. 39)  I INTERJECCIÓ (PÀG. 42)

ACTIVITATS DE REPÀS_

      5. VIATGE A CANTÀBRIA. Preparatius i records personals. 29 de maig

      6. AMENITZACIÓ VIDEO. LLETRES DE CANÇONS EN CATALÀ. 18 de juny

7. ACABAR FEINES TALLERS. 4 de juny

8. INVENTAR PROBLEMA ENRAONEM EN PARELLA. 24 de maig

9. ARXIVAR TASQUES UD6. ON ANAM DE VIATGE D’ESTUDIS. 8 de juny

10. REGAL FESTERS. DARRERA FESTA D’ANIVERSARIS. 7 de juny

11. EXAMEN CASTELLANO (29/05/18)

CONTENIDO:

 • DIPTONGOS/HIATOS.BLOG.
 • LAS CONJUNCIONES. PÀG 41 MOTMANIA

 

 

 

 

 

 

Anuncis

QUÈ CAL REPASSAR??’

MATEMÀTIQUES

 • GEOMETRIA: rectes i angles, polígons, circumferència i cercle, poliedres i cossos rodons.
 • ESTADÍSTICA I PROBABILITAT: recollida i organització de dades, representació gràfica, mitjana, mediana i moda, succés probable, succés segur, succés impossible.
 • MESURES: ÀREES
 • POTÈNCIES: quadrats i cubs, potències de base 10
 • OPERACIONS COMBINADES

 

LLENGUA CATALANA

 • TIPOLOGIES TEXTUALS