GRÀCIES, ALUMNES!!!

Els/les alumnes de 5è també han dit la seva. Si voleu saber el què pensen, CLICAU  AQUÍ

Anuncis

UD3. LLENGUA CATALANA

ACTIVITATS DE REPÀS

  1. Escolta la mestra i digues quin tipus de text és en cada cas
  2. Defineix i posa exemples:

a) paraules compostes

b) manlleus

c) sufixos

3. Analitza sintàctica i morfològicament:

Na Maria i en Miquel són molt espavilats.

Els alumnes de 5è estudien l’examen  de català.

3. Què és per a tu la poesia?

UD3. Avaluació llengua catalana

Activitats similars a les que hem anat fent durant el trimestre. Continguts:

  • Les paraules

Relacions de significat (pàg. 19)

Formació de lèxic (pàg. 22)

Reconeixement de les categories gramaticals estudiades: nom, adjectiu, verb, determinant ( pàg. 23 a 37)

Les síl·labes. Accentuació (pàg. 45, 46, 47, 48)

  • Les frases

Anàlisi sintàctica (pàg. 61). 

  • Els textos

Reconeixement de tipologies textuals estudiades: textos narratius (llegenda, conte, rondalla), textos descriptius, textos instructius, textos informatius (notícia), textos literaris (poesia), textos legals (pàg. 63 a 72)