Explicación de la historia de la lengua española.

HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

 

coem-3001-el-bosquejo-o-esquema-10-638

 

Anuncis

UD 6. COM ERA I COM ÉS LA NOSTRA ESCOLA??

 

De moment, anam mirant els plànols de l’escola: des de l’edifici més antic fins el més nou.

Cercarem antigues fotografies … per a poder comparar!

Ens fa ganes fer una maqueta del centre tal com és ara. La farem a escala 1:50.

Hem pensat que el secretari de cada grup crei un drive i cada un de nosaltres anotarà quin espai ha escollit i el material que creu convenient utilitzar.

Podem emplenar la graella:

MAQUETA

IMG_0949.JPGIMG_0950.JPGIMG_0952.JPG

La historia de la lengua española

1. Origen de la lengua castellana.

2. Familia lingüística del español.

3. Lenguas preromanas. ¿ Qué lengua hablada en España sigue viva?

4.  ¿ La romanización cuando empezó? ¿ Cuánto tiempo duró?

5. ¿ Cuándo hubo la invasión árabe en la península ? ¿ Qué dialectos nacieron en esa época? Ejemplos de palabras que proceden del árabe.

6. ¿ En qué época se convierte el castellano en una lengua oficial? ¿Cuándo se empieza a iniciar el castellano por América?

7. ¿ Cuándo empieza la primera gramática de la lengua castellana? ¿Con qué nombre se conoce dicha gramática?

8. ¿ En qué época encontramos el primer diccionario en lengua española?

9. ¿ En que época se convierte el español en la lengua de todo el país?

10. Importantes escritores del siglo XVI y XVII.