Etiqueta: problemes

UD3. Matemàtiques. 3ª AVALUACIÓ

ACTIVITATS SIMILARS A LES QUE HEM ANAT FENT A L’AULA:

1. Nombres i operacions:

suma, resta, multiplicació i divisió de nombres naturals i decimals

suma i resta de fraccions, fracció d’una quantitat (de)

percentatges

operacions combinades, jerarquia de les operacions

multiplicació i divisió per 10, 100, 1000

2. Problemes (coses de cada dia)

3. Mesura. Taules i operacions derivades

4. Geometria (edició matmania apartat geometria): Ja avaluat

5. Tractament de la informació: ja avaluat a partir de les activitats de la cooperativa.

Anuncis