Etiqueta: programacio

PROGRAMACIONS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

1r trimestre:

UD 5. Viatgers intergalàctics

 

2n i 3r trimestre:

UD 6. On anam de viatge d’estudis:

OBJECTIUS. ÀMBITS

OBJ ÀMBITS

CONTINGUTS. ACTIVITATS

ON ANAM DE VIATGE D'ESTUDIS

REFLEXIONS 1: QUÈ HEM TREBALLAT AMB ELS JOCS MATEMÀTICS?

JOCS MATEMÀTICS

 

VALORACIÓ DELS PETITS CLUBS DE LECTURA

1

10

 

12

1113

14

15

16

17

18

19

REFLEXIONS 2. QUÈ HEM TREBALLAT AMB ELS JOCS LINGÜÍSTICS???

20

Anuncis

PROGRAMACIONS ANUALS DE CADA UNA DE LES ÀREES

1, PROGRAMACIÓ ANUAL LLENGÜES 5è

Criteris de correcció i de puntuació:

            Expressió escrita en llengua catalana 5è

             Expressió oral en llengua catalana 5è

2. PROGRAMACIÓ ANUAL NATURALS 5è

3. PROGRAMACIÓ ANUAL SOCIALS 5è

4. PROGRAMACIÓ ANUAL MATEMÀTIQUES 5è

5. PROGRAMACIÓ ANUAL EDUCACIÓ FÍSICA 5è

6. PROGRAMACIÓ ANUAL MÚSICA 5è

7. PROGRAMACIÓ ANUAL RELIGIÓ 5è

8. PROGRAMACIÓ ANUAL VALORS 5è