Etiqueta: programacio

Programació de les unitats didàctiques

En procés d’elaboració:

UD 5. Viatgers intergalàctics

Anuncis

PROGRAMACIONS ANUALS DE CADA UNA DE LES ÀREES

1, PROGRAMACIÓ ANUAL LLENGÜES 5è

Criteris de correcció i de puntuació:

            Expressió escrita en llengua catalana 5è

             Expressió oral en llengua catalana 5è

2. PROGRAMACIÓ ANUAL NATURALS 5è

3. PROGRAMACIÓ ANUAL SOCIALS 5è

4. PROGRAMACIÓ ANUAL MATEMÀTIQUES 5è

5. PROGRAMACIÓ ANUAL EDUCACIÓ FÍSICA 5è

6. PROGRAMACIÓ ANUAL MÚSICA 5è

7. PROGRAMACIÓ ANUAL RELIGIÓ 5è

8. PROGRAMACIÓ ANUAL VALORS 5è