Etiqueta: som autors

LA NOSTRA ESCOLA, AHIR I AVUI…

IMG_1037.jpgIMG_1039.JPG

 

 

QUI NO EN FA DE JOVE, NO EN CONTA DE VELL. GRANOTS I SOPES

 

ACTIVITAT EN GRUPS COOPERATIUS:

Quines preguntes trobau interessants formular per tal que ens donin informació de la nostra feina de recerca?

A quina gent podríem entrevistar?

Com ho podríem fer??

 

 

Anuncis

UD1. Estatuts.

  1. Exemples del curs passat:

Estatuts de la cooperativa Coopekids

Estatuts de la cooperativa Coopfrogs

2. Ens hi posem????

a)  Utilitzant la tècnica del llapis enmig: cada un va anotant al foli les normes que cregui oportunes, després el portaveu de cada grup les llegirà i la mestra les anirà escrivint a la pissarra. Procurarem no repetir el que ja tenim anotat.

El secretari de la cooperativa passarà a net el que s’ha acordat.

IMG_0491.JPG

Tots els socis de la cooperativa CART han aprovat i signat aquests estatuts.

Aquest és el carnet de soci:

carnet soci

Ud1. Imatge corporativa de la nostra empresa

  1. Què és això d’imatge corporativa?

2. Ja hem vist la importància del nom de l’empresa i dels colors per al logo.

a) Cada un pensarà a casa un possible nom i logo per a l’empresa.

b) En petit grup, cada un defensarà la seva elecció. Escolliran en petit grup la millor opció.

El portaveu de cada grup mostrarà a la resta de socis la producció escollida.

c) Quan s’hagin fet les presentacions oportunes, els socis duran a votació les propostes.

UNA VEGADA ESCOLLIT EL NOM: CART (que relaciona art i card),

VA SORTIR AQUEST LOGO:

logo-cart